Hepsor logo

Hepsor AS-i aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused

Hepsor AS-i (registrikood 12099216; aadress Järvevana 7b, 10112 Tallinn) aktsionäride korraline üldkoosolek toimus neljapäeval, 25. mail 2023, kell 11:00 L’Embitu Hotelli konverentsikeskuses aadressil Lembitu 12, Tallinn.

Korralise üldkoosoleku kokkukutsumise teade avaldati 3. mail 2023 ajalehes Postimees ning 3. mail 2023 börsiteatena Nasdaq Tallinna Börsi infosüsteemi kaudu. Seega on korraline üldkoosolek nõuetekohaselt kokku kutsutud.

Korralisel üldkoosolekul osalemiseks õigustatud aktsionäride ring määrati seisuga 7 (seitse) päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o 18.05.2023 Nasdaq CSD SE arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga.

Aktsionäride nimekirja fikseerimise kuupäeva seisuga on Hepsor AS-il kokku 11 440 aktsionäri, kellel kuulub kokku 3 854 701 aktsiat.

Korraline üldkoosolek oli otsustusvõimeline, kuna seal osales 27 aktsionäri, kellele kuuluvate aktsiatega oli esindatud 3 039 656 häält, st kokku 78,86% Hepsor AS-i aktsiatega esindatud häältest, sealhulgas 4 aktsionäri, kes kasutasid võimalust hääletada enne koosolekut ning kellele kuuluvate aktsiatega oli esindatud  1747 häält.

Hepsor AS-i aktsionäride korraline üldkoosolek otsustas:

  1. 2022. aasta majandusaasta aruande kinnitamine

Otsustati kinnitada Hepsor AS-i 2022. aasta majandusaasta aruanne.

  1. Kasumi jaotamine

Otsustati Jaotada 31.12.2022 lõppenud majandusaasta puhaskasum summas 1 396 tuhat eurot järgnevalt:

– kanda kohustusliku reservkapitali arvele 385 tuhat eurot;

– kanda eelmiste perioodide jaotamata kasumi arvele 1 011 tuhat eurot.

Meie veebilehe kasutamise jätkamisega nõustute veebilehe põhifunktsioonide toimimiseks ja kasutaja eelistuste salvestamiseks vajalike küpsiste kasutamisega.

Salvesta Lisainfo