Hepsor logo

Hepsor AS-i aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused

Hepsor AS-i (registrikood 12099216; aadress Järvevana 7b, 10112 Tallinn) aktsionäride korraline üldkoosolek toimus kolmapäeval, 25. mail 2022, kell 11:00 L’Embitu Hotelli konverentsikeskuses aadressil Lembitu 12, Tallinn.

Korralise üldkoosoleku kokkukutsumise teade avaldati 03. mail 2022 ajalehes Postimees ning 02. mail 2022 börsiteatena Nasdaq Tallinna Börsi infosüsteemi kaudu. Seega on korraline üldkoosolek nõuetekohaselt kokku kutsutud.

Korralisel üldkoosolekul osalemiseks õigustatud aktsionäride ring määrati seisuga 7 (seitse) päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o 18.05.2022 Nasdaq CSD SE arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga.

Hepsor AS-il on kokku 12 404 aktsionäri, kellel kuulub kokku 3 854 701 aktsiat.

Korraline üldkoosolek oli otsustusvõimeline, kuna seal osales 32 aktsionäri, kellele kuuluvate aktsiatega oli esindatud 3 064 876 häält, st üle poole Hepsor AS aktsiatega esindatud häältest, sealhulgas 4 aktsionäri, kes kasutasid võimalust hääletada enne koosolekut ning kellele kuuluvate aktsiatega oli esindatud 1 950 häält ehk 0,05% kõigist Hepsor AS-i aktsiatega esindatud häältest.

Hepsor AS-i aktsionäride korraline üldkoosolek otsustas:

  1. 2021. aasta majandusaasta aruande kinnitamine

Otsustati kinnitada Hepsor AS-i 2021. aasta majandusaasta aruanne.

  1. Kasumi jaotamine

Otsustati katta 31.12.2021 lõppenud majandusaasta puhaskahjum summas 22 tuhat eurot eelmiste perioodide jaotamata kasumi arvelt.

Meie veebilehe kasutamise jätkamisega nõustute veebilehe põhifunktsioonide toimimiseks ja kasutaja eelistuste salvestamiseks vajalike küpsiste kasutamisega.

Salvesta Lisainfo