Hepsor logo

Näited ja arvutus: kasvav huvi kontori jagamise vastu säästab raha ja keskkonda

Tagasi

Koroonakriisi tuules levib Eestis trend – kui inimesed on rohkem kodukontoris, siis otsitakse pooltühjale büroopinnale efektiivsemat kasutust. Uute variantidena otsitakse lahendusi, mis säästaksid nii keskkonda kui ka üpris lihtsalt näiteks neljandiku kontorikuludest, selgitab rohebüroosid arendava Hepsori juht Henri Laks.

Viimase kümnendi jooksul populaarsust kogunud co-working lahendused paljudele välja kujunenud ja stardiperioodist välja kasvanud ettevõtetele ei sobi. Suured organisatsioonid vaatavad pigem üle ruumikasutuse funktsionaalsuse ning muudavad osa töökohti ümber eri tüüpi mitmekülgsemat kasutust võimaldavateks ruumideks.
Nii ongi ennekõike huvi päris uute mudelite järgi keskmise suurusega meeskondade puhul, kus vajadus oma büroo järele on küll selgelt olemas, kuid samas on inimesed kiiresti omandanud ka mobiilse töötamise oskused. Kontorites füüsiliselt kohalkäimine on paljudes ettevõtetes oluliselt muutunud, ruumid seisavad päevi pooltühjana ja nii on hakatud aktiivselt otsima võimalusi muutustega kohaneda. Büroo valimisel ollakse järjest enam nõus osa kontorit teise ettevõttega jagama. 

Mõtteviisi muutus on olnud kiire

Jagamismajandus on vaid mõne aastaga teinud kiire võidukäigu eri valdkondades ja inimesed on selleks varasemast palju rohkem valmis. Ristkasutuse eeliseks on ruumide optimeeritud kasutamisest tulenevad väiksem investeeringuvajadus ja madalamad püsikulud. 

Jagamiseks on tegelikult mitu uut ja huvitavat varianti. Neist kõige lihtsama puhul jääb igale ettevõttele “oma tsoon” ehk mingi kindel kogus töökohti. Mitme firma vahel jagatakse lühiajalise töötamise kohti, kõiki üldkasutatavaid ruume (kööki, nõupidamiste ruumid jms) ja soovi korral ka näiteks tugipersonali. 

Siit samm edasi on aga lahendus, kus kaks või enam ettevõtet jagavad kogu kontoripinna kasutamise ära päevade kaupa. Selline lahendus sobib neile, kes saavad korraldada oma tegevuse nii, et on eraldi kontoripäevad ja välitööpäevad või kui suur osa tööst on kodukontoritesse viidud, ent teatud osal nädalast on vajalik siiski füüsiliselt kokku saada. 

Lihtne arvutus näitab, et kahe ettevõtte vahel ruumide võrdse jagamise puhul saab reaalne rahaline kokkuhoid olla kuni pool tavapärasest mahust. Mida rohkem soovitakse aga oma firma “privaatsfääri” säilitada, seda väiksemaks jääb otsene rahaline sääst. Samas vähemalt veerandi võrra vähenevad kulud isegi siis, kui  ühised on vaid üldalad ja nõupidamiste ruumid. Praktiline arvutus: kahe sarnase suurusega ettevõtte kummagi tavapärane pinnavajadus 200 ruutmeetrit, millest töötsoon moodustab 100 ruutmeetrit ja üldkasutavad ruumid teise 100 ruutmeetrit. Veidi targemalt planeerides vajaksid kaks ettevõtet kokku aga mitte 400, vaid 300 ruutmeetrit üüripinda ning sääst bürookuludelt tuleb vähemalt 25 protsenti kuus. 

Peamiseks tõkkeks jagatavatele bürooruumidele on sarnaste vajadustega partneri leidmine, aga ka hirm eri ettevõtete firmakultuuri ja muude käitumistavade liigse erinevuse ees. Siin on osapooli ühendavaks lüliks just keskkonnasäästlik mõtteviis, mis on tänaseks muutunud sarnase väärtusruumi omamoodi garandiks. 

Ristkasutus on keskkonnasõbralik lahendus

Ristkasutusel kannab peale kulude vähendamise ka rohelist eesmärki – ehitada säästlikumalt, võtta vähem ruumi, kütta vähem, kulutada kontorile vähem ja hoida sellega loodust. Keskkonnasäästlikkus on ettevõtete jaoks aina olulisem ning tundub, et ristkasutuse trendi veavadki Eestis loodussõbralikud ettevõtted. Ka meie ettevõte, rohelise mõtteviisi kontorihooneid arendav Hepsor jagab Järvevana teel asuvas rohebüroohoones osaliselt ruume projekteerimisfirma Esplaniga. 

Rohebüroohoonete eesmärk on mõelda võimalikult keskkonnasäästlikult ja tulevikku vaatavalt. Hepsori kontorihoonete – ka 2021. aastal Tallinna loomaaia külje alla rajatava Grüne kontorihoone ning järgmisel kevadel Pärnu maantee äärde kerkiva Eesti esimese keskkonnasõbraliku kõrghoone Büroo113 CO2 jalajälg on võrreldes tavabüroodega tuntavalt väiksem. Kütmiseks ja jahutamiseks kasutatakse maapinna soojust ning tark automaatika reguleerib soojusenergia jaotust ja salvestamist hoone vahelagedes. Nõupidamisteruumides töötab vajaduspõhine ventilatsioon lähtuvalt inimeste arvust, samuti kogutakse ja taaskasutatakse vihmavett ning päikesepaneelid hoone katusel hoiavad energiakulud madalamad. Üldalasid valgustavad ainult nutikad ja säästlikud LED-lahendused.

Kui ettevõte tunneb Hepsori arendatud roheliste kontorihoonete vastu huvi, siis pakume tavaliselt ise ka ristkasutuse võimaluse välja ning aitame ka sarnaste vajadustega osapooled kokku viia. 

Tagasi

Meie veebilehe kasutamise jätkamisega nõustute veebilehe põhifunktsioonide toimimiseks ja kasutaja eelistuste salvestamiseks vajalike küpsiste kasutamisega.

Salvesta Lisainfo